Disclaimer

Algemeen
De Kabanga Hospital Foundation streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan de Kabanga Hospital Foundation niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die de Kabanga Hospital Foundation naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door de stichting beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en bedoeld om door de Kabanga Hospital Foundation vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder enige nadere toestemming voor nodig is.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Stichting Kabanga Hospital Foundation is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stichting Kabanga Hospital Foundation kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Wel stelt de Kabanga Hospital Foundation het op prijs indien onjuistheden worden gemeld via het contactformulier.

Privacy
De Kabanga Hospital Foundation gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij worden de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke privacywetten in acht genomen. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is onze privacy verklaring van toepassing.

Auteursrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de Kabanga Hospital Foundation of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar stelden aan de Kabanga Hospital Foundation. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van de stichting blijven te allen tijde voorbehouden aan de Kabanga Hospital Foundation.  Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door het bestuur van de Kabanga Hospital Foundation.

De Kabanga Hospital Foundation behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Vragen
Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bovenstaande tekst is van toepassing op de website van de Kabanga Hospital Foundation. Door deze website te bekijken stemt u in met deze disclaimer.