Privacy verklaring

Uw privacy is voor de Kabanga Hospital Foundation erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door u ingevoerde gegevens.

 

Privacy verklaring
De Stichting Kabanga Hospita Foundation, Oscar Wildestraat 43, 9746AR te Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Stichting Kabanga Hospita Foundation
Oscar Wildestraat 43
9746AR Groningen

R. Veenstra is de bestuurlijke rol als secretaris is tevens functionaris gegevensbescherming voor de stichting. Zij is te bereiken op secretaris@kabangahospitalfoundation.org

De Kabanga Hospital Foundation verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, sponsoren, vrijwilligers, abonnees op de nieuwsbrief, partner organisaties en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Kabanga Hospital Foundation.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

De Kabanga Hospital Foundation verzamelt gegevens zoals:
– (bedrijfs)naam,
– adres,
– telefoonnummer,
– e-mailadres,
– bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur of vrijwilliger aan één van onze acties.

Uw rechten
We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de Kabanga Hospital Foundation worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u toesturen. Dit kunt u  melden aan de Kabanga Hospital Foundation door een e-mail te sturen naar info@kabangahospitalfoundation.org of een brief te sturen naar stichting Kabanga Hospital Foundation, Oscar Wildestraat 43, 9746AR Groningen

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt de Kabanga Hospital Foundation gegevens?
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Kabanga Hospital Foundation fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. De Kabanga Hospital Foundation maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. De Kabanga Hospital Foundation schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Cookies
De Kabanga Hospital Foundation gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Het gaat alleen om technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het donatieformulier.

Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google+. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen.

Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, LinkediN en Instagram zodat u eenvoudig informatie over de Kabanga Hospital Foundation op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Facebook, LinkedIN of Instragram hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook, LinkedIN en Instagram inzien. Facebook-, Instagram- en LinkedIN- cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de de website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van de Kabanga Hospital Foundation, dan kunt u deze richten aan de secretaris, Oscar Wildestraat 43, 9746AR Groningen, tel: 06-40327371. U kunt deze ook  hier met ons delen.

Wijzigingen privacy verklaring
De Kabanga Hospital Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De Kabanga Hospital Foundation adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mei 2018