Fysiotherapie

Sinds 2014 zamelen we als stichting geld in voor een nieuw fysiotherapie project. In 2013 heeft Leonie Janssen ruim een half jaar in het Kabanga Hospital gewerkt. Aldaar heeft zij dit project opgestart. Dit werd een groot succes, en nu is het zaak om het proces te continueren. Leonie heeft contact gezocht met de stichting. Het plan is om door te gaan en er een meerjarig project van te maken. Vanuit de Kabanga Hospital Foundation zal Leonie dit project op zich nemen en de fysiotherapie verder ontwikkelen.

Leonie Jansse

In 2013 ben ik een half jaar woonachtig geweest bij het Kabanga Hospital om fysiotherapie op te starten. Dit werd een groot succes, maar nu is het zaak om het proces te continueren. Vanuit de Kabanga Hospital Foundation zal ik dit project op me nemen en de fysiotherapie verder ontwikkelen.

foto 1

Huidige situatie
In het afgelopen half jaar zijn we druk aan de slag geweest met het realiseren van een fysiotherapie-unit welke gevestigd is op de Lepra-afdeling van het ziekenhuis. We hebben het oude administration-office omgebouwd tot een ware praktijkruimte. Het gebouw bestaat uit twee ruimtes. De voorste ruimte dient als spreekkamer en onderzoeksruimte. De ruimte erachter dient als behandelkamer.

Joshua James neemt de behandelingen en de werkzaamheden voor zijn rekening. Hij heeft nog geen opleiding tot fysiotherapeut gevolgd, maar dit is zijn grote droom. De behandelingen die door hem plaatsvinden in de fysiotherapie-unit zijn momenteel erg breed. Het zijn niet alleen de fysiotherapeutische handelingen zoals mobiliseren, fysiotherapeutisch onderzoek en advies, oefentherapie en massage. Maar het gaat met name ook om handelingen die niet direct tot fysiotherapie behoren. Hierbij valt te denken aan: aanbrengen en verwijderen van gipsspalken, wondverzorging, HIV – tests uitvoeren, ECG’s maken en het verzorgen van medicatie-uitgifte aan TBC en Lepra-patiënten.

Doel
Het doel is dat we op een kwalitatief goed niveau fysiotherapie aan kunnen gaan bieden aan de patiënten in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis om. Het gaat dus om zowel klinische als poliklinische behandeling. Mogelijk zit er in de toekomst ook een outreach programma aan te komen. In eerste instantie is het van belang dat er een echte fysiotherapeut aan de slag gaat. We willen Joshua mogelijkheid bieden voor het volgen van de opleiding tot fysiotherapeut in Tanzania. Hij zal dan verantwoordelijk worden voor meer specifieke fysiotherapeutische behandelingen. Dit zal gaan betekenen dat er een alternatief moet worden gevormd voor de handelingen die hij hierbuiten uitvoert. We zullen aan de slag blijven met het zoeken naar mogelijkheden om dit te bewerkstelligen in de toekomst.

Als dit allemaal op de rit is, is het de bedoeling dat we de fysiotherapie-unit beetje bij beetje gaan uitbouwen. Al met al zal het een 4 a 5 jaren plan gaan worden. Er zijn mogelijkheden genoeg en ik geloof erin dat we uiteindelijk samen in staat zijn over enkele jaren een optimale fysiotherapie-unit kunnen realiseren, waarbij kwalitatief goede fysiotherapie kan worden geboden op zowel klinisch als poliklinisch vlak.

Periode april t/m oktober 2013:
Zoals gezegd zijn we met name druk geweest met het renoveren van het gebouw, maar ook met specifieke fysiotherapeutische behandelingen. Met name contractuurbehandelingen bij kinderen, nabehandelen van amputaties vonden plaats in het ziekenhuis zelf.

In de physiotherapy unit behandelden we de poliklinische patiënt en ook mensen uit het ziekenhuis voor specifieke fysiotherapeutische behandelingen. Daarnaast waren we met name actief in het geven van voorlichting wat betreft HIV, TBC en in het aanbrengen en verwijderen van gipsapplicaties, andere immobiliserende technieken en het nabehandelen van mensen met bijvoorbeeld een amputatie.

In deze periode vonden de poliklinische behandelingen plaats in een oude ruimte die ingericht was als fysiotherapeutische behandelruimte. In de tussentijd hebben we het naastgelegen gebouw volledig ingericht als behandelkamer en spreekkamer, waar momenteel de fysiotherapie plaatsvindt.foto 13

Voor meer informatie kunt u via email contact opnemen met Leonie Janssen

Bent u enthousiast geraakt door Leonie haar verhaal en wilt u financieel wil bijdragen aan dit project, dat kan!

Uw bijdrage kunt u storten op het volgende rekening nummer (Rabobank):
Rek nr: NL86RABO0119755483 t.a.v. st. Kabanga Hospital foundation o.v.v.  Fysiotherapie