De Stichting : Vrijwilligerswerk/stage plekken

Interesse om aan de slag te gaan in het Kabanga hospital? 

Als stichting kunnen wij u in contact brengen met het Kabanga hospital en kunnen we samen naar opties kijken om een korte of langdurige periode aan de slag te gaan in het ziekenhuis. Meerdere professionals met een medische, paramedische of vrijwilligers uit het bedrijfsleven (zoals ICT of management), zijn inmiddels afgereisd naar Kabanga. Dit is mogelijk voor korte of langere termijn, het ziekenhuis kan op vele fronten uw hulp gebruiken. Neem vrijblijvend contact op met Aukje Benning (Bestuurslid) om de mogelijkheden te bespreken.

Naast vrijwilligers gaan er regelmatig studenten van verschillende Hogescholen in Nederland naar Kabanga. De studenten kunnen daar stage lopen voor uiteenlopende studies zoals bijvoorbeeld verpleegkunde, fysiotherapie en verloskunde. Sinds de oprichting in 2010 geeft de Kabanga Hospital Foundation studenten de mogelijkheid te participeren in lopende projecten die zijn opgezet door het ziekenhuis en de stichting. Op deze manier probeert de Kabanga Hospital Foundation een langdurige samenwerking en continuering van projecten mogelijk te maken. De stichting ondersteunt studenten tijdens het stage proces en voorziet de studenten van gedegen praktische voorbereiding in zowel het voortraject voorafgaand aan de stage als tijdens de stage zelf. Stage lopen in de tropen heeft zowel op menselijk en professioneel vlak veel te bieden voor studenten. Het biedt Nederlandse studenten een unieke kans om in de keuken te kijken van een Tanzaniaans ziekenhuis en actief mee te werken aan lopende projecten waarbij ze gericht doelen kunnen verwezenlijken.

Tal van oud stage studenten zijn als vrijwilliger betrokken bij onze stichting. Dit zijn onze beste ambassadeurs! Zij hebben zelf de unieke ervaring gehad door te leren en werken in het Kabanga Hospital. Op basis van deze unieke ervaring en de bijzondere contacten die zijn ontstaan zijn zij nog steeds actief betrokken bij het werk van de stichting.