De Stichting : Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling:
De stichting wil het ziekenhuis ondersteunen met gelden en met kennis. Uitgangspunt van de stichting hierbij is dat het ziekenhuis zelf met projectvoorstellen komt en een deel mee financiert. Dit maakt het ziekenhuis betrokken en verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.

Het ziekenhuis is een belangrijk partner voor de lokale economie. De stichting wil door het financieren van projecten in het ziekenhuis ook de lokale economie ondersteunen. Veel materialen die in het ziekenhuis nodig zijn kunnen lokaal worden besteld. Het sturen van hulpgoederen is alleen nodig indien de lokale markt hierin niet kan voorzien.

Uitgangspunt van de stichting is om het afreizen naar Kabanga tot een minimum te beperken. Middels Skype, email, Whatsapp en telefoon is er veelvuldig contact met de betrokkenen van het ziekenhuis om de voortgang van de projecten te bespreken.

De stichting wil dat van het geld dat wordt overgemaakt door sponsoren en middels giften, 90% naar het ziekenhuis in Kabanga gaat. Van de overgebleven 10% worden de stichtingskosten betaald. De stichting wil geen winst maken. Doel van de stichting is om een vast bedrag van 1500 Euro te reserveren voor eventuele tegenvallers of noodhulp.

De missie:
De missie van het stichting is om de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis te bewaken en te bevorderen.

Werkzaamheden van de stichting:
Het bestuur van de stichting komt elke maand bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden o.a. de nieuwste ontwikkelingen binnen het ziekenhuis, de projecten en de ontwikkeling van de stichting besproken. Twee keer per jaar is er overleg met de vrijwilligers om acties te plannen en voor te bereiden.

Beschikking over het vermogen van de instelling:
De stichting Kabanga Hospital bestaat uit een vijftal bestuursleden.
De uitgaven worden besproken en goedgekeurd tijdens de bestuursvergaderingen. Voor financiering aan het ziekenhuis is een goedkeuring van tenminste drie van de vijf bestuursleden noodzakelijk.