De Stichting

De Kabanga Hospital Foundation is in 2010 opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het Kabanga Hospital in Tanzania. Door geld in te zamelen probeert de stichting vraag gestuurde projecten voor het ziekenhuis te financieren.

Door projectmatig te investeren is het voornaamste doel van de stichting om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

De stichting heeft vijf algemene doelstellingen:

1. Bijdragen aan kwaliteit van zorg
Door projectmatig te investeren, is het voornaamste doel van de stichting het bijdragen van kwaliteitsverbetering van zorg. Het ziekenhuis heeft al jaren beperkte financiële middelen en heeft hierdoor gebrekkige mogelijkheden tot innovatie.

2. Wederzijdse kennisuitwisseling & ontwikkeling
Door te participeren in uitdagende projecten hebben zowel het ziekenhuis personeel als de Nederlandse studenten de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en te leren.

3. Materiële en financiële steun
De Kabanga Hospital Foundation financiert materialen, apparatuur en instrumenten aan het Kabanga Hospital. Hierbij staat centraal dat er zoveel mogelijk in het land zelf wordt gekocht om de lokale economie op die manier ook te stimuleren.

4. (na)Scholing van studenten en personeel
De regio Kigoma is erg afgelegen en biedt weinig mogelijkheden wat betreft betaald werk, opleiding en faciliteiten. Er heerst dan ook sinds een aantal jaar een leegloop aan pas afgestudeerde verpleegkundigen en ander (para)medisch personeel die elders gaan wonen op zoek naar betere leef- en werkomstandigheden. De Kabanga Hospital Foundation biedt het personeel de kans om zich te ontwikkelen door financiering van opleidingen. Belangrijk is dat er een contract aan wordt verbonden en dat na het voltooien van de opleiding, men minimaal 3 jaar moet blijven werken in het Kabanga Hospital.

5. Projectmatige ontwikkeling
De directie van het Kabanga Hospital dient projectaanvragen in. Op deze wijze blijft het management van het ziekenhuis de regie houden. De stichting ondersteund deze projecten en heeft daarnaast de taak om dit te monitoren. Bij voltooiing volgt er een terugkoppeling van de resultaten vanuit het Kabanga Hospital naar de stichting. Nieuws over deze projecten worden op deze website en via social media gepubliceerd.