Steun het Kabanga Hospital

Met uw hulp is het mogelijk om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de verschillende projecten te kunnen financieren. Steun daarom het werk van de Kabanga Hospital Foundation.

U kunt eenvoudig en snel online via iDEAL of Paypal eenmalig of jaarlijks als ‘vriend van Kabanga’ een bijdrage leveren.

Online doneren:

Naam*

E-mailadres*

Project

Bedrag €*Tikkie:
Door met uw smartphone de QR code te scannen kunt u eenvoudig via Tikkie in combinatie met iDEAL zelf een bedrag bepalen en doneren.

Handmatig overschrijven:
U kunt ook vriend worden door uw gift over te maken op rek.nr NL86RABO0119755483 (Rabobank)
t.n.v.: st. Kabanga Hospital Foundation in Groningen.

Wilt u vriend worden en jaarlijks een vast bedrag doneren? Vermeld dan bij de transactie “Vriend van Kabanga Hospital”

Wilt u eenmalige donatie geven of voor een specifiek project? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit aan te geven bij de transactie.

Periodieke giften via schenkservice:
Het is mogelijk om de Kabanga Hospital Foundation jaarlijks te steunen en te schenken via schenkservice. Er wordt dan een notariële akte opgesteld. Bij jaarlijkse giften vanaf 150 euro levert dit interessant fiscaal voordeel op voor zowel bedrijven als particulieren.

Klik hier voor notarieel schenken aan de Kabanga Hospital Foundation via Schenkservice.
schenkserice

Anbi status:
De Kabanga Hospital foundation is sinds 2010 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nummer 822232054. Uw gift aan een geregistreerde ANBI instelling is aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

ANBI