Prematuren unit

Sinds 2011 is er een meerjarig project gestart op de verloskunde afdeling om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren in het Kabanga Hospital. Door samen te werken met lokale artsen en verpleegkundigen worden op langere termijn vernieuwingen doorgevoerd zoals bijv. gestandaardiseerde werkwijzen & protocollen.

Door de gebrekkige zorg in de regeringsziekenhuizen is er sinds 2008 een enorme toeloop ontstaan van patiënten naar de missie- ziekenhuizen. Veel vrouwen hebben de hoop dat de zorg daar beter is in het Kabanga Hospital. In 2008 waren er jaarlijks nog ca. 750 bevallingen en in 2010 ruim 1300. Deze getallen nemen alleen maar toe. Door deze exponentiële groei is er geld nodig om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. Maar er is ook geld nodig om apparatuur aan te kopen, personeel te scholen en nieuwe artsen en verpleegkundigen aan te trekken. De droom van de hoofdverpleegkunde en de gynaecoloog is om de afdeling verder te professionaliseren met als doel om goede zorg te bieden aan vrouwen uit de gehele regio voor, tijdens en na hun zwangerschap.

In 2012 is er met hulp van de stichting een prachtig nieuw gebouw voor de verloskunde afdeling gerealiseerd. De beddencapaciteit is hierdoor vergroot van 20 naar 50 bedden. Hierdoor is het ziekenhuis in staat om aan meer vrouwen en pasgeboren kinderen zorg te verlenen. Naast de zorg voor en na de bevalling worden er in de polikliniek velerlei onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld: het afnemen van soa- en urinetesten, foetale hartfrequentie meten, echo’s maken en het geven van voorlichting over gezonde voeding en de risico’s tijdens de zwangerschap.

Het oude verloskunde gebouw doet nog steeds dienst maar is nodig aan een opknapbeurt toe. Het is de bedoeling om in 2018/2019  dit  gebouw om te  bouwen tot een prematuren unit en vervolgens en te voorzien van vereiste apparatuur en instrumentarium . Op dit moment is daar nauwelijks ruimte voor en deze categorie kinderen vereist speciale aandacht. Afgelopen jaren zijn artsen en verpleegkundigen bijgeschoold en het is nu tijd om de zorg voor prematuren en neonaten in Kabanga daadwerkelijk naar een hoger niveau te tillen.

De renovatie en verbouw gaat in totaal 15.000 euro kosten. Waarvan de stichting 9.333 euro bijdraagt,  de Wilde Ganzen 4.667 euro en het Kabanga Hospital zelf 1.000 euro.

Om dit project te kunnen realiseren zijn wij als stichting actief op zoek naar particulieren, bedrijven & instellingen die graag iets willen betekenen voor mensen in Tanzania en het werk van de stichting een warm hart toedragen. Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Uw bijdrage kunt u storten op het volgende rekening nummer (Rabobank): NL86RABO0119755483 t.a.v. st. Kabanga Hospital foundation o.v.v. prematuren unit