Hanze University Foundation maakt opleiding van studenten en personeel mogelijk!

Goed nieuws! De Hanze University Foundation heeft ruim 11.000 euro gesponsord om verschillende opleidingen te bekostigen van 7 studenten en werknemers van het Kabanga Hospital voor een periode van 3 jaar.

De werkwijze is hetzelfde als in de afgelopen jaren. De studenten en werknemers zijn in dienst van het Kabanga Hospital en gaan een contract aan. De studenten krijgen de opleiding of training vergoed maar moeten wel na diplomering een vastgestelde periode werkzaam blijven in het ziekenhuis. Doen ze dit niet dan moeten ze het bedrag terugbetalen. Op deze manier motiveren we het personeel om zich in te zetten voor de studie en de ‘brain drain cq leegloop’ wordt gereduceerd. Deze werkwijze is succesvol gebleken en het personeel dat destijds is opgeleid werkt nog met veel plezier in het ziekenhuis.

Om kwaliteit te blijven bieden is het gedegen opleiden van nieuwe studenten en huidig personeel een must.

Een overzicht van de studenten en opleidingen:
– Donald Dominic Mulengara gaat een 3 jarige verpleegopleiding (diploma level)┬ávolgen.
– Hilda Rugala en Paul Ruzuga gaan een 2 jarige verpleegopleiding (certificate level)┬ávolgen.
– Amedeus Jonas Helanya gaat een half jaar training in data management (ict) volgen.
– Joseph Ndagije gaat een training van een jaar in store management (logistiek) volgen.
– Sr Vincencia Tunugu en Sr. Margareth Deus gaan een half jaar training in database management (ict) volgen.

Nieuws over deze studenten en hun vorderingen zullen op de website worden vermeld.

Langs deze weg willen we als bestuur de Hanze Foundation ontzettend bedanken voor het financieren van deze opleidingen!

hanzefoundation