Nieuw meerjarig project ‘acute zorg’

Ella van Jurries (AMBU/MMT verpleegkundige) gaat in Augustus 2019 namens de stichting als vrijwilliger een bezoek brengen aan het Kabanga Hospital. Zij zal een verkennend onderzoek uitvoeren. Met Ella’s jarenlange ervaring is de intentie dat er een breedgedragen plan wordt geschreven waaruit deel projecten uit voortvloeien. Het uiteindelijke doel is om met behulp van de stichting stapsgewijs te gaan investeren in een meerjarig traject met als doel om de zorg voor acute patiënten te verbeteren.

Jaarlijks bezoeken patiënten uit grote delen van West Tanzania het Kabanga Hospital. Het ziekenhuis kent een groot dekkingsgebied en fungeert sinds 2010 als doorverwijs centrum voor omringende ziekenhuizen in de regio. Op dit moment melden alle patiënten zich op de centrale polikliniek waar vervolgens triage plaats vind. Op basis van urgentie wordt er prioriteit gegeven. Het Kabanga Hospital heeft niet de beschikking over een aparte spoedeisende hulp. 

Net als Nederland is acute zorg ook in de tropen ‘ketenzorg’. In de afgelopen jaren is er reeds geïnvesteerd in delen van deze keten. (bijv. nieuwe operatiekamers, operatiekamer, anesthesie, echo en röntgen apparatuur, etc). Daardoor heeft men inmiddels de beschikking over een groot aantal essentiële faciliteiten voor de opvang van acute patiënten.

De wens bestaat al langer bij het management om de kwaliteit van zorg omtrent acute patiënten naar een hoger niveau te tillen. Bijvoorbeeld; (bij)scholing van personeel, introduceren van nieuwe werkwijzen, aanschaf van apparatuur en instrumenten en een aparte spoedeisende hulp. De eerste stap van dit meerjarig traject is een inventarisatie van de huidige situatie, de wensen en mogelijkheden. 

Om dit project te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar particulieren, bedrijven & instellingen die graag iets willen betekenen voor Kabanga Hospital en het werk van de stichting een warm hart toedragen. Via onze website en social media kanalen kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

U kunt eenvoudig via mobiel of de website doneren. Daarnaast is het ook mogelijk een bijdrage te storten op rekening nummer NL86RABO0119755483 t.a.v. st. Kabanga Hospital foundation o.v.v. ‘acute zorg’.