Nieuwe fysiotherapie studenten stellen zich voor

In februari 2015 vertrekken Loes van de Voort en Paul Wolfe voor een periode van 3 maanden naar het Kabanga Hospital om te participeren in het reeds door Leonie Janssen opgestarte Fysiotherapie. 

Even voorstellen…..

loes Loes van de Voort

Mijn naam is Loes van de Voort, 31 jaar en woonachtig in Lage mierde. In september 2011 ben ik gestart met de deeltijdopleiding Fysiotherapie. Een opleiding die me als gegoten zit en waar ik met volle enthousiasme mijn pijlen op richt. Ik houd van bewegen en heb een sterke affiniteit met sport. Bewegen is niet alleen mijn passie, maar ook mijn energiemotor! Ik ben gedreven, altijd op zoek naar een uitdaging en ga tot het uiterste! Het geeft mij een kick om gezamenlijk met een patiënt te werken aan goede resultaten! Om het optimale uit mijn studie te halen heb ik mezelf voorgenomen om alle kansen te grijpen die op mijn pad komen en waar nodig kansen te creëren die mij verder helpen in mijn professionaliseringstraject. Ik vind het erg lastig om complexe leerstof ad hoc toe te passen in praktijksituaties, hierdoor kan ik onterecht onzeker overkomen op de patiënt. Als zorgverlener is dit uit den boze. Ik wil het beroep Fysiotherapie letterlijk “in de vingers” krijgen! Naast mijn passie bewegen trek ik er ook graag op uit met mijn backpack. Ik ben erg geïnteresseerd in andere culturen: het alledaagse leven, normen en waarden, religies en dergelijke. Tijdens mijn reizen door onder andere Oceanië, Azië en Afrika ben ik erachter gekomen dat wij in Nederland veel dingen, waaronder de gezondheidszorg, voor lief nemen. Zo is in vele ontwikkelingslanden het vak Fysiotherapie met zijn toegevoegde waarde nog onbekend. Ik breng hier graag verandering in!

paul Paul Wolfe

Hallo, ik ben Paul Wolfe, 35 en woonachtig te Breda. Voordat ik in 2011 begonnen ben met de studie Fysiotherapie, ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in de ICT-sector. Ik heb in die periode verschillende functies vervuld, variërend van technisch (Systeembeheerder) tot com mercieel (Accountmanager).  Ik miste echter het menselijk contact en vond de materie te abstract. Na een jaar oriënteren en informeren heb ik uiteindelijk besloten om de opleiding tot Fysiotherapeut te volgen. Ik was op zoek naar een praktisch en verdiepend project. Bovendien zocht ik naar een extra uitdaging door te kiezen voor een land met een relatief minder ontwikkelde gezondheidszorg in een niet-westerse cultuur. Wat ik gedurende mijn reizen door Azië, Afrika en Zuid-Amerika gemerkt heb, is dat ik opensta voor en een steentje wil bijdragen aan andere culturen. Dit heeft mij doen besluiten om te kiezen voor de minor Studeren buitenland met als reisdoel Tanzania!

Het studieproject
In de verkennende gesprekken met Leonie Janssen komt naar voren dat er in het Kabanga Hospital grote behoefte is aan meer vakinhoudelijke kennis en kunde met betrekking tot Fysiotherapie. Zo is er een discrepantie in vraag en aanbod van behandeling van patiënten met (niet) aangeboren hersenletsel in de acute en subacute fase. Middels het studieproject gaan wij samen met Leonie en de medewerkers van het Kabanga Hospital de kwaliteit van deze fysiotherapeutische zorg ter plaatse naar een hoger niveau brengen. Het studieproject heeft een duur van 13 weken en gaat in februari 2015 van start.

Hoofddoel:
Implementatie van de richtlijn Beroerte KNGF teneinde protocolgebaseerde fysiotherapeutische interventies voor CVA patiënten in acute en subacute fase mogelijk maken.

Subdoelen:
– Diagnosticering
Implementatie van gedegen/gestructureerde anamnese en neurologisch onderzoek om de gevolgen van een CVA bij een patiënt in kaart te brengen.

– Behandeling
Functionele oefentherapie gericht op het hervatten van algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

– Introductie klinimetrie
Implementatie van klinische meetinstrumenten om een gedegen nulmeting en effectmeting te kunnen uitvoeren teneinde de effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling in kaart te brengen

– Trainingsschema’s patiënten
Het opstellen van individuele oefenschema’s voor patiënten om zelfstandig (thuis) verder te oefenen en hiermee de revalidatie te bespoedigen.

Training en voorlichting
Het voorlichten van studenten op de Nursing school, het trainen van ziekenhuispersoneel en familie met betrekking tot de pathologie, de behandeling en transfertechnieken toegepast op de CVA patiënt.

Financiering
Waar een wil is, is een weg! Kansen zijn er om te creëren!
Ons studieproject is mede mogelijk gemaakt door COCMA Stichting Onderwijsfonds!