Renovatie guesthouses

De twee guest houses op het terrein van het Kabanga ziekenhuis zijn in de voorbije jaren het tijdelijke onderkomen geweest van vele hulpverleners. Meestal waren dit verpleegkundigen en artsen uit andere landen of regio’s, en ook wel hulpverleners die een stage deden. Zij konden daar gebruik maken van de relatief eenvoudige voorzieningen zodat zij zich vervolgens weer konden inzetten voor de patiënten.

Deze zo nodige guest houses zijn helaas in de loop der jaren in slechte staat geraakt, en ook zijn ze te klein. Dit zorgt voor een belemmering van het uitnodigen en ontvangen van gasten. Het ziekenhuis heeft behoefte aan teams met ervaren hulpverleners voor meer gespecialiseerde medische zorg en onderwijs. Denk u bijvoorbeeld aan brandwondzorg, operaties aan misvormde/vergroeide ledematen en aangezichten, hulp aan traumaslachtoffers, etc. Met een goed guesthouse is deze ontzettend belangrijke zorg en duurzame ontwikkeling een stuk dichterbij. Er moet dus nodig een flinke opknapbeurt gebeuren!

Wij vragen uw steun voor dit project. Het benodigde bedrag is 27.000 euro. Deze verbouw en opknapbeurt wordt uitgevoerd door lokale aannemers.

English Translation

The two guest houses on the grounds of Kabanga Hospital have in recent years been the temporary homes of many people who worked in the hospital. Usually these were nurses and doctors from other countries or regions, and also those who did an internship in these fields. They were able to make use of the relatively simple facilities there, so that they could then again commit themselves to care for the patients.

These so necessary guest houses have unfortunately deteriorated over the years, and also they are too small. This creates more and more of an obstacle to inviting and receiving medical guests. The hospital needs teams with experienced care providers for more specialized medical care and education. Think for example of burn care, operations on deformed limbs and faces, assistance to trauma victims, etc. With a good guesthouse, this incredibly important care and sustainable development is a lot closer. So there is an urgent need for a major makeover!

We ask for your support for this project. The amount required is 27,000 euros. This renovation and refurbishment will be carried out by local contractors.