De Stichting : Bestuur

Bestuursleden:

Gauke Kooistra – Voorzitter
Spoedeisende hulp verpleegkundige

Martijn Vrugt – Penningmeester
Controller & administratief medewerker

Rimkje Veenstra – Secretaris
Anesthesie verpleegkundige

Jur Zandbergen – Algemeen bestuurslid
Bedrijfskundig adviseur

Aukje Benning – Algemeen bestuurslid
Operatie assistent

Arjan Konijn – Algemeen bestuurslid
Anesthesioloog

Oud bestuursleden:
Johan van Wieren  (voorzitter 2010-2017)
Alies Nieborg (penningmeester 2010-2014)