Lopende projecten

Alle projecten - Lopende projecten - Afgeronde projecten
Acute zorg

Acute zorg

Jaarlijks bezoeken patiënten uit grote delen van West Tanzania het Kabanga Hospital. Het ziekenhuis kent een groot dekkingsgebied en fungeert sinds 2010 als doorverwijs centrum voor omringende ziekenhuizen in de regio. Op dit moment melden alle patiënten zich op de centrale polikliniek waar vervolgens triage plaats vind. Op basis van urgentie wordt er prioriteit gegeven. […]

Renovatie guesthouses

Renovatie guesthouses

De twee guest houses op het terrein van het Kabanga ziekenhuis zijn in de voorbije jaren het tijdelijke onderkomen geweest van vele hulpverleners. Meestal waren dit verpleegkundigen en artsen uit andere landen of regio’s, en ook wel hulpverleners die een stage deden. Zij konden daar gebruik maken van de relatief eenvoudige voorzieningen zodat zij zich […]

Renovatie kinderpoli (RCH)

Renovatie kinderpoli (RCH)

Het Kabanga Hospital is een belangrijk centrum in de Kigoma regio. Het ziekenhuis biedt de bevolking gekwalificeerde zorg binnen verschillende disciplines. Deze zorg wordt al meer dan 65 jaar verleend en de gebouwen zijn gebouwd in het jaar 1950. Er is al veel gebeurd op het gebied van renovatie van verschillende delen van het ziekenhuis. […]

Scholing

Scholing

Een van de doelstellingen van de stichting is om actief bij te dragen aan (na)scholing van studenten en personeel. De regio Kigoma is erg afgelegen en biedt weinig mogelijkheden wat betreft betaald werk, opleiding en faciliteiten. Er heerst dan ook sinds een aantal jaar een leegloop aan pas afgestudeerde verpleegkundigen en ander (para)medisch personeel die […]

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Sinds 2014 zamelen we als stichting geld in voor een nieuw fysiotherapie project. In 2013 heeft Leonie Janssen ruim een half jaar in het Kabanga Hospital gewerkt. Aldaar heeft zij dit project opgestart. Dit werd een groot succes, en nu is het zaak om het proces te continueren. Leonie heeft contact gezocht met de stichting. […]